Nationalen 2023

Nationalen 2023

Bollhallen Moheda 

21-22 oktober

Anmälan:

Sista anmälningsdag är den 7:e Oktober. anmälningsblanketten kan kopieras om det behövs fler. Blanketten bifogas i tidskriften. Anmälan även möjligt genom SRF´s hemsida.Anmälan skickas till:

Britt Börjezon,Kalvviksvägen 9 , 511 31 Örby

Anmälan ej giltig förrän betalningen är oss tillhanda. Har ni frågor angående anmälan ring eller mejla Britt Börjezon 


Tel: 073-0730298

E-post: vannakra@live.se


Avgifter:

Anmälningsavgiften är 50:-/djur. Kalkoner o Gäss 80:- /djur. Voljärbedömning 150:-/grupp ( Höns 1+4, simfåglar o kalkoner 1+2).

Administrationskostnad 120:- / Utställare.

Avgiften betalas in på SRF´s bankgiro 5202-8206 eller swish 123 2810547. Senast 8:e oktober. Ange utställarens namn, adress och antalet anmälda djur.


Inlämning av djur:

Djuren lämnas på utställningen torsdagen den 19 oktober kl 17.00-20.00. Alla djur skall vara ringade med godkänd fast fotring. Transportemballaget skall vara tydligt märkt med namn, adress och telefon till utställare.Avhämtning av djur:


Djuren skall hämtas från utställningen på söndagen den 22 oktober efter prisutdelningen kl 14.00.


Försäljningsavdelningen:


Försäljning djur Nationalen 2023

 

Det kommer i år igen finnas en försäljningsavdelning, djuren säljs enskilt, par eller trio. Djuren/djuret säljs per bur och max 1 tupp per bur. Buren/burarna bokas senast 17 oktober på i första hand dennis.loov@allbohus.se eller 070-2287710.


  • Djuren ska vara ringade med godkänd ring och vara godkända i skandinaviska fjäderfä standarden.
  • Djuren ska vara friska och i god kondition
  • Säljaren ska tillhandahålla lämplig låda i bra skick att transportera hem djuren/djuret i.
  • Funktionärer har rätt att flytta eller avvisa djur som inte uppfyller kraven.  


Utställningskommitté har rätt att begränsa antalet försäljningsburar om platsbrist skulle uppstå.


SRF tar en provision på 10% av försäljnings priset


Försäljning av djur i utställningen

Om man vill sälja djur från utställningen, kan man vid anmälan till utställningen sätta djuren till salu för att få med det i katalogen.


Väljer man att sälja sina djur under utställningens gång kontaktar man försäljningsavdelningen. Sålda djur får tas från utställningen efter kl 14,00 på lördagen. Säljaren ska tillhandahålla lämplig låda i bra skick att transportera hem djuren/djuret i.

SRF tar en provision på 10% av försäljnings priset.


All försäljning av djur i utställningslokalen är bara tillåten genom försäljningsavdelningen.


Slut avräkning av sålda djur kommer ske efter utställningen och betalas genom överföring.

'Ingen utbetalning kommer ske på plats.


Öppettider /Prisutdelning:

Lördag  oktober Kl10.00-16.00

Söndag oktober Kl10.00-14.00

Prisutdelning Söndag Kl 14.00

BIS Utses Lördag Kl 12.00Nationalenfest:

Vi hälsar både medlemmar och icke medlemmar välkomna till årets nationalenfest Lördagen den 22/10 2023 Bollhallen Moheda 


2 rätters middag dryck medtages 350kr/person


Anmälan senast 15 oktober till BrittBörjeson

073-0730298/vannakra@live.se


Betalinggörs till BG 5202-8206 eller Swish 123 28 10 547


Komissarie / vicekomissarie:

Leo Berg, Lindome. tel: 073-0538209. leo@letfab.se

Fredrik Persson, Tvååker. tel: 070-6809164. fredrik@lifsungs.se

 
 
 
 
 
Seniorutställare
Juniorutställare
Förstagångs utställare
Jag vill vara med i SRF:s Rasregister
 
 
 


I meddelande fältet anges antall djur

(ex. 2+6 = två tuppar och 6 hönor)

Typ, (Dvärghöns, stora höns, ankor, gäss, kalkoner eller prydnadsfjäderfä)

samt Ras och Färg


I fältet klubbtillhörighet anges vilken lokalklubb eller specialklubb du är medlem.

Är du enbart Medlem i SRF ange bara SRF


Du kommer få en bekräftelse innom 6 dagar.

Saknar du en bekräftelse så ring eller mejla

Britt Börjezon på telefon


Tel: 073-0730298

E-post: vannakra@live.se

Scanna QR koden från din Swishapp när du vill betala din anmälan direkt till SRF


Ange endast belopp för det antal djur du anmält och

Kom ihåg att lägga till 120;- i administrationsavgift 


Använd endast denna QR-Kod till anmälningsavgiften