Bli Medlem

Bli Medlem i SRF

Medlemsavgift för 2024 är:


Senior:

Betala in kr. 500:- till SRF
Av detta sänds 150:- till Lokalklubben du väljer


För familjemedlemskap så måste namnet på övriga familjemedlemmar antäcknas i meddelandefältet.

Familjemedlemskap räknas endast för medlemmar i samma hushåll.


Enbart SRF medlemskap kr. 350:-

 
Junior:
Betala in kr. 200:- till SRF (7-17år)
Av detta sänds kr. 100:- till Lokalklubben när du väljer lokalklubb

Enbart SRF medlemskap KR. 200:- för Juniorer


 
Glöm inte å ange den lokalklubb du vill anslutas till.


Bankgiro: 5202-8206 eller Swish 123 281 05 47

(Märk med medlem, skicka sedan i formuläret nedan med dina uppgifter)


Medlemskapet är inte giltigt före medlemsavgiften är betalad via bankgiro eller Swish


Medlemskap för 2024 kan betalas från och med

15. november 2023

Medlemskap förnyas vid varje kalenderår.

Medlemsavgift inbetalt före 15. november räknas till innevarande år. 


Betala ditt medlemskap före 1. mars för att få alla tidkrift under året, betalt medlemskap efter 1 mars så skickas inte tidigare utgiva tidskrifter ut men kommer finnas att köpa i webshopen nästkommande år.


För frågor om medlemskap, kontakta medlemsansvariga Ulla Schmidt

på e-post

medlem@ras-fjaderfa.se

Bli Medlem


Läs mer om hur du blir medlem och varför det är en fördel att vara medlem i SRF - Svenska Rasfjäderfäförbundet


 

Som medlem i SRF är du med och kan påverka för rasfjäderfä i Sverige. 

SRF ger ut tidskrift fyra gånger om året med spännande läsning om

våra raser, fjäderfätips, djurhållning, praktisk information

och annan intressant läsning om vår hobby.


Som medlem får du köpa våra EE godkända fasta fotringar där du som ägare får registrering i ringlistan, du kan deltaga vid våra utställningar

och du kan registrera din uppfödning och djur i rasregister. 

 

Du har även möjlighet att bli medlem i en lokalklubb nära dig

eller i en specialklubb med ett speciellt intresse

för en eller flera besläktade raser eller arter. 


Det är i våra lokal och Specialklubbar det stora arbetet pågår

med lokala arrangemang som hönsbytardagar, studiecirklar, medlemsmöten, resor, bedömningsutställningar och många andra roliga och lärorika arrangemang.

Det är här du som medlem i SRF får kontakt med andra fjäderfäintresserade,

där erfarenheter och kunnskap utbytes och utvecklas, där all vår samlade erfarenheter gennom många många år är samlade.


Det är våra medlemmar som är SRF, det är våra medlemmars mångåriga erfarenhet som gör oss till det ledande förbundet för Rasfjäderfä i Sverige.
Klubbarnas nummer hittar du här och betalas genom SRF medlemskap.

Stödmedlemskap betalas direkt till klubben.


1. Bergslagens Rasfjäderfäförening

2. Kristianstad/Blekinge

3. Dalarna

4. Falkenberg

5. Gotland

7. Hälsingland

9. Knallebygden

11. Kullabygden

12. Laholm

13. Mittsverige

14. Nordvästra Götaland

16. Skaraborg Rasfjäderfäklubb

17. Wermlandsrasfjäderfäförening

18. Västmannalands rasfjäderfäförening

19. Västra Svealands Rasfjäderfäklubb

20. Österlen fjäderfäklubb

22. Specialklubben för Asiatiska höns

23. specialklubben för prydnadsfjäderfä


 

Medlemskap i klubberna här nedan betalas direkt till klubben och kan inte betalas gennom SRF medlemskap

 

     Specialklubben för medelhavsraser

     Svenska föreningen för japanska vaktlar

     


 
 
 
 
 
 
Senior
Familj
Junior